Coaching & Advies

Heb je de cursus gevolgd, maar heb je toch nog vragen? Met behulp van het intakeformulier en de screeningslijst kun je vragen over een leerling insturen. Gezamenlijk wordt bekeken welke ondersteuning het kind nodig heeft om zo goed mogelijk mee te kunnen komen met de schoolse vaardigheden. Vaak blijkt het mogelijk om met een aantal praktische tips aan de slag te gaan met de hulpvraag. Wanneer de hulpvraag echter zeer complex is kan een motorisch specialist (kinderfysiotherapeut, ergotherapeut) het kind extra begeleiden. SchoolSkills Lab helpt u in dit

traject. Samen zoeken we naar een passende oplossing!

In de praktijk blijkt het soms lastig om de opgedane kennis uit de cursussen daadwerkelijk in de eigen schoolomgeving toe te passen. SchoolSkills Lab wil graag met jou bekijken wat je nodig hebt om deze drempel te verlagen. Mis je vaardigheden in het screenen, heb je behoefte aan feedback of wil je de motorische ontwikkeling van kinderen op de kaart zetten binnen jouw school? Gezamenlijk bepalen we waar jouw behoefte ligt en hoe SchoolSkills Lab je hierin kan ondersteunen.

Coaching & Advies

Coaching & Advies