Cursus SchoolSkills Coach

SchoolSkills Lab biedt de cursus ‘SchoolSkills Coach ‘ aan. Deze cursus is gericht op het vroegtijdig signaleren van motorische problemen bij kinderen op school.

De cursus SchoolSkills Coach bestaat uit vier online modules:

Cursus SchoolSkills Coach

Module I:

Leren observeren
Deze module richt zich op het gericht kijken naar kinderen. Voor je op zoek kunt gaan naar een passende oplossing, is het belangrijk te weten wat het probleem precies is.

€ 42,50

Cursus SchoolSkills Coach

Module II:

Knippen & knutselen; fijne motoriek in de onder- en middenbouw
In de onder- en middenbouw maken kinderen een enorme ontwikkeling door in hun fijne motoriek. Maar wat kan een kind op welke leeftijd? En hoe kun je deze ontwikkeling stimuleren?

€ 75,=

Cursus SchoolSkills Coach

Module III

Schrijven; fijne motoriek in de midden- en bovenbouw
Ondanks alle technologische ontwikkelingen, blijft schrijven een belangrijke schoolse-vaardigheid. Deze module gaat onder andere in op leesbaar schrijven en materiaalgebruik.

€ 75,=

Cursus SchoolSkills Coach

Module IV:

Zitten in de klas
Zitten in de klas is meer dan alleen zitten op een stoel. Waar let je op bij het kiezen van meubilair? En hoe kun je kinderen ondersteunen in hun ‘leerhouding’? Verschillende aspecten van zitten worden in deze module belicht.

€ 75,=

LAB-bijeenkomst

Wanneer je naast de online modulen behoefte hebt aan verdere verdieping, ben je van harte welkom op onze ‘LAB-bijeenkomst’. Tijdens deze bijeenkomst gaan we via een aantal workshops dieper in op een thema. Daarin komen op een praktische manier ook de onderwerpen uit de online modulen aan bod. Verder is er natuurlijk ook de mogelijkheid om onderlinge ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

Ben je geïnteresseerd in onze LAB-bijeenkomst?

Stuur een mail naar: info@schoolskillslab.nl