Marleen d’Hont

“Met behulp van deze modules heb ik veel meer diepgang gekregen in de verschillende ontwikkelingsfases die jonge kinderen doorlopen”

Inmiddels heb ik module 1 en 2 van de cursus SchoolSkills Coach afgerond. Ik ben erg enthousiast en vind het werken aan de opdrachten erg leerzaam en super interessant. Je leert via andere wegen de motoriek van kinderen te observeren, analyseren en interpreteren. Het antwoord is niet alleen goed of fout of  A en/of B, het is veel complexer.

Op de Pabo leer je wel het een en ander over motoriek en je leert wat motoriek is, maar met behulp van deze modules heb ik veel meer diepgang gekregen in de verschillende ontwikkelingsfases die jonge kinderen doorlopen. Inmiddels sta ik alweer 10 jaar voor de klas, maar dit had ik zeker niet willen missen. Ik ben zelf leerkracht van groep 4 en heb niet veel ervaring in de onderbouw (groepen 1/2), maar juist daarom vond ik dit erg leerzaam.

Ik ben voornamelijk een midden- en bovenbouw leerkracht. Als leerkracht moet je je op ieder vlak, in ieder leergebied/vakgebied en ontwikkeling van een kind kunnen inleven. Dit is een proces en leerpunt dat ik aan alle leerkrachten wil meegeven.

Wat ik vooral van de begeleiding van SchoolSkills Lab heel goed vond, was dat er snel en doeltreffend telefonisch contact is geweest. Er wordt echt tijd voor je genomen en uitleg en hulp geboden.

Op naar de praktijkbijeenkomst en de laatste 2 onderdelen van deze cursus!
Groetjes,  Marleen d’Hont
Leerkracht groep 4

SchoolSkills Lab | De Parel Haarlem